Zaradi izrednih razmer vpis poteka tako, da izpolnjeno VLOGO in potrdilo o plačani AKONTACIJA 80 € – velja za vpis 1. septembra (povrne se pri mesečnem obračunu v mesecu oktobru) pošljite na:

  • elektronski naslov: vrtec-nova.gorica@guest.arnes.si
  • po pošti na naslov: Vrtec Nova Gorica, Kidričeva 34c, 5000 Nova Gorica.

Starostni pogoj za sprejem otroka v vrtec je dopolnjenih enajst mesecev otrokove starosti, če starši ne uveljavljajo več pravice v obliki polne odsotnosti z dela (20. člen Zakona o vrtcih, Ur.l.RS, št.25/08).

Prednost pri vključitvi v program vrtca imajo otroci, ki se prej vključijo v program, ne glede na datum vpisa v vrtec. Vrtec oblikuje oddelke glede na veljavno zakonodajo in vrtčevski okoliš, ki ga določi pristojni oddelek MONG.

Med šolskim letom vpisujemo otroke na prosta mesta. Vloge rešujemo en mesec pred vključitvijo otroka v vrtec.

V kolikor starši ne pripeljejo otroka v vrtec na dogovorjeni datum in otrokove odsotnosti pisno vrtcu ne sporočijo najkasneje 15 dni pred dogovorjeno vključitvijo, ki je skladna s pogodbo, se staršem zaračunajo stroški mesečnega programa brez živil (Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v MONG).

DOKUMENTI:
(Skupno 772 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost